PolandJobsdb.org

List of Kelchendorf Jobs 2018

Thousands job listings in the kelchendorf. Select a kelchendorf job opportunities & discover the newest career information from each city. Search your best vacancy and discover your dream career.

KONSTRUKTOR ELEKTRYK/ NOWY SĄCZ/ KRAKÓW

NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Two­rze­nie doku­men­ta­cji elek­trycz­nej pojaz­dów – sche­maty ide­owe i montażowe....

Praca Restauracja McDonalds MOP Kłaj oraz MOP Stanisławice

Bochnia 2018-01-19 8:24

Elastyczny czas pracy dostosowany do Twoich potrzeb, - możliwość szybkiego rozwoju zawodowego,. Dyspozycyjność, - zaangażowanie, - odpowiedzialność i sumienność...

Pracownik ds. obsługi odczytów

Brzesko 2018-01-19 2:30

Do twoich obowiązków należeć będzie: odczyt układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców gazu (głównie bloki i domy jednorodzinne)praca w obrębie wybranych...

KIEROWNIK DZIAŁU BHP
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Zna­jo­mość pakietu MS Office, w szcze­gól­no­ści Word i Excel....

PROJEKTANT POJAZDÓW SZYNOWYCH
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Pro­jek­to­wa­nie czę­ści, zespo­łów i pojaz­dów szy­no­wych w zakre­sie wzor­nic­twa prze­my­sło...

Praca Konserwator
Bochnia 2018-01-19 8:24

Możliwość rozwoju zawodowego,. Znajomość chłodnictwa i klimatyzacji - warunek konieczny,. Restauracja McDonald's® zatrudni pracownika na stanowisko:....

Doradca Klienta Indywidualnego
Aspiro S.A. Nowy Sącz 2018-01-19 5:30

Biegła obsługa komputera (MS Office, Internet, aplikacje i systemy bankowe). Obsługa kasowo - dysponencka....

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Brzesko 2018-01-19 8:25

Prywatne Przedszkole "Cypisek" w Brzesku poszukuje osobę na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Warunkiem jest posiadanie wymaganych...

Drukarnia poszukuje pracownika od zaraz
Brzesko 2018-01-19 8:24

Drukarnia offsetowa poszukuje osoby do wykonywania prac introligatorskich. Poszukujemy kandydata wykazującego duże zdolności manualne oraz posiadającego prawo...

GZOZ Żegocina zatrudni lekarza POZ
Żegocina 2018-01-19 8:30

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w ŻegocinieGZOZ Żegocina zatrudni lekarza POZSpecjalizacja: Medycyna rodzinnaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie...

OPERATOR URZĄDZEŃ SKRAWAJĄCYCH
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Operator urządzeń skrawających....

Praca Kłaj oraz Stanisławice Restauracja McDonalds zatrudni do kawiarni McCafe
Bochnia 2018-01-19 8:24

Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego,. Umiejętność pracy w zespole,. Atrakcyjny pakiet benefitów oraz premie za dobre wyniki pracy,....

SPECJALISTA DS. BHP
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Zna­jo­mość obsługi pakietu MS Office. Nad­zór nad prze­strze­ga­niem prze­pi­sów i zasad BHP oraz infor­mo­wa­nie o stwier­dzo­nych zagro­że­niach zawodowych....

Specjalista ds. BHP
Newag Nowy Sącz 2018-01-19 5:00

Wykształcenie wyższe z zakresu BHP. Znajomość obsługi pakietu MS Office. Jedna z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją....

SPAWACZ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra...

Menadżer - Kierownik zmiany w Restauracji McDonalds Kłaj
Bochnia 2018-01-19 8:24

Energii i zaangażowania. Możliwości rozwoju zawodowego i awansu. Umiejętności pracy w zespole. Atrakcyjny pakiet benefitów oraz premie za dobre wyniki pracy....

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Obsługa ser­wisu i rekla­ma­cji w okre­sie gwarancji. Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole....

Doradca Klienta Indywidualnego
mBank Nowy Sącz 2018-01-19 10:49

Biegła obsługa komputera (MS Office, Internet, aplikacje i systemy bankowe). Obsługa kasowo - dysponencka....

KONSTRUKTOR/ KRAKÓW/ NOWY SĄCZ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Pro­jek­to­wa­nie czę­ści, zespo­łów i pojaz­dów szynowych....

MŁODSZY SPECJALISTA — TECHNOLOG OBRÓBKI MECHANICZNEJ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Defi­nio­wa­nie pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego obróbki, nie­zbęd­nych narzę­dzi i przyrządów....

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z