PolandJobsdb.org

Newest Jobs at Agencja Mienia Wojskowego 2018

Search the newest job openings by the following companies. 69 all jobs and employment at Agencja Mienia Wojskowego on PolandJobsdb.org

Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Sprawozdawczości

Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 3 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,. Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok...

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Agencja Mienia Wojskowego Olsztyn 4 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił...

Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego

Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 21 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego,....

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra 8 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, kpa...

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 6 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o...

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości
Agencja Mienia Wojskowego Kraków 6 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece, własności lokali, Kodeks cywilny oraz...

Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych (miejsce pracy: Kraków)
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 24 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawyo Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,. Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji...

Inspektor w Dziale ds. Gospodarki Mieniem Ruchomym
Agencja Mienia Wojskowego Poznań 10 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. O Agencji Mienia Wojskowego, o rachunkowości, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność ich...

Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych (miejsce pracy: Poznań)
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 24 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawyo Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,. Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji...

Starszy Inspektor w Dziale ds. Nieruchomości
Agencja Mienia Wojskowego Lublin 30 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. OAgencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece, własności lokali, Kodeksu cywilnego oraz...

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami budowlanymi)
Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra 6 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o własności lokali i gospodarce nieruchomościami, kpa oraz...

Specjalista - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretarskiej
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 26 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym rok w obszarze specjalizacji stanowiska,....

Specjalista w Dziale ds. Nieruchomości
Agencja Mienia Wojskowego Lublin 4 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. O Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami, księgach wieczystych i hipotece, o własności lokali, Kodeks cywilny oraz...

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami elektrycznymi)
Agencja Mienia Wojskowego Olsztyn 20 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP...

Inspektor w Departamencie Zamówień Publicznych (miejsce pracy: Warszawa, Biuro Prezesa)
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 14 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP ,. Min. roczne doświadczenie zawodowe,....

Starszy Inspektor w Dziale ds. Gospodarki Mieniem Ruchomym
Agencja Mienia Wojskowego Kraków 26 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. O Agencji Mienia Wojskowego, o odpadach, Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych,....

Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych (miejsce pracy: Warszawa,Biuro Prezesa)
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 24 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawyo Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,. Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji...

Starszy Inspektor - Asystent w Dziale ds. Organizacyjnych
Agencja Mienia Wojskowego Szczecin 26 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Statutu Agencji, ustaw o:. Wykształcenie min. średnie,....

Specjalista w Dziale ds. Rzeczy Ruchomych Koncesjonowanych
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 24 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. W sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia...

Starszy Specjalista w Dziale ds. Księgowości
Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 26 dni temu

Agencja Mienia Wojskowego. Agencji Mienia Wojskowego, rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,...

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z