PolandJobsdb.org

Agricultural Sciences Teacher Job Vacancies & Employment 2018

Thousands+ Search results for agricultural sciences teacher job openings on PolandJobsdb.org. Submit application for agricultural sciences teacher job vacancies from leading Poland companies. Discover agricultural sciences teacher jobs that fit your preference.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAREX Nr 1 Sp. z o.o. Nowy Sącz 2018-01-19 6:20

Obsługa komputera – e-mail, pakiet Office, etc. Szkolenia produktowe i sprzedażowe z możliwością rozwoju zawodowego....

Doradca Klienta Indywidualnego

Aspiro S.A. Nowy Sącz 2018-01-19 5:30

Biegła obsługa komputera (MS Office, Internet, aplikacje i systemy bankowe). Obsługa kasowo - dysponencka....

KONSTRUKTOR ELEKTRYK/ NOWY SĄCZ/ KRAKÓW

NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Two­rze­nie doku­men­ta­cji elek­trycz­nej pojaz­dów – sche­maty ide­owe i montażowe....

Projektant pojazdów szynowych
Newag Nowy Sącz 2018-01-19 4:58

Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego. Ciekawą pracę pełną wyzwań w młodym, dynamicznym zespole....

OPERATOR URZĄDZEŃ SKRAWAJĄCYCH
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Operator urządzeń skrawających....

Rejestratorka medyczna
Gorlice 2018-01-18 22:00

Zapoznanie sięz regulaminem pracy w BOMED oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, obsługa komputera i programu M-medica, zapoznanie się z bazą pacjentów,...

Pracownik biurowy
Sękowa 2018-01-18 22:00

Wykonywanie podstawowych czynności biurowych, segregacja dokumentów, redagowanie pism, obsługa komputera, pomoc w przygotowaniu dokumentów i materiałów do...

SPECJALISTA DS. BHP
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Zna­jo­mość obsługi pakietu MS Office. Nad­zór nad prze­strze­ga­niem prze­pi­sów i zasad BHP oraz infor­mo­wa­nie o stwier­dzo­nych zagro­że­niach zawodowych....

Specjalista ds. BHP
Newag Nowy Sącz 2018-01-19 5:00

Wykształcenie wyższe z zakresu BHP. Znajomość obsługi pakietu MS Office. Jedna z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją....

Sprzedawca
Gorlice 2018-01-18 22:00

Spożywczych, utrzymanie porządku w miejscu pracy, obsługa kasy fiskalnej i terminala, obsługa klientów, składanie zamówień, obliczanie cen zbytu, obsługa...

KONSTRUKTOR/ KRAKÓW/ NOWY SĄCZ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Pro­jek­to­wa­nie czę­ści, zespo­łów i pojaz­dów szynowych....

KIEROWNIK DZIAŁU BHP
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Zna­jo­mość pakietu MS Office, w szcze­gól­no­ści Word i Excel....

MŁODSZY SPECJALISTA — TECHNOLOG OBRÓBKI MECHANICZNEJ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Defi­nio­wa­nie pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego obróbki, nie­zbęd­nych narzę­dzi i przyrządów....

Sprzedawca
Ropa 2018-01-18 22:01

Zapoznanie z asortymentem towarów na sklepie, odbiór towarów zgodnie z fakturą, obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, odpowiednie rozmieszczanie towarów na...

PROJEKTANT POJAZDÓW SZYNOWYCH
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Pro­jek­to­wa­nie czę­ści, zespo­łów i pojaz­dów szy­no­wych w zakre­sie wzor­nic­twa prze­my­sło...

SPRZEDAWCA
CAREX Nr 1 Sp. z o.o. Nowy Sącz 2018-01-19 6:27

Obsługa klientów w zakresie sprzedaży części. Szkolenia produktowe z możliwością rozwoju zawodowego. Umiejętność pracy w zespole....

MAGAZYNIER
CAREX Nr 1 Sp. z o.o. Nowy Sącz 2018-01-19 6:31

Szkolenia produktowe z możliwością rozwoju zawodowego. Umiejętność pracy w zespole. Istnieje na rynku od 20 lat i należy do grupy PROFIAUTO....

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Obsługa ser­wisu i rekla­ma­cji w okre­sie gwarancji. Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole....

Opiekun Klienta UPC Nowy Sącz
Best Way Nowy Sącz 2018-01-19 5:36

Pakiet usług UPC (internet, telewizja, telefon) jako benefit. UPC Polska - lider cyfrowych usług kablowych:....

SPAWACZ
NEWAG GROUP Nowy Sącz 2018-01-19 8:59

Cie­kawą pracę pełną wyzwań w mło­dym, dyna­micz­nym zespole. Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra...

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z