PolandJobsdb.org

inspektor at Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Job Opening in Sokółka, podlaskie 2018

inspektor Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sokółka, podlaskie March 2018 - For anyone who have just managed to graduate from university, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów offers you the opportunity to join Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. As the organization continues to grow, it is important to possess new talents just like you, who want to grow as an element of Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Any potential problems you will gain from your renowned company in Unites States, which is not only focused on economic development, but also social requirements of each person. Join our dream to get to you by delivering a job application from inspektor Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sokółka, podlaskie and over the stages of the selection, namely Selection Administration, Psychological, Interview HOURS and Users, and also the Health Test.


inspektor March 2018
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sokółka, podlaskie

WARUNKI PRACY - praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu(kontrole wykonywane w terenie),
- stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind,
- kierowanie samochodem,
- kontakt ze zwierzętami,
ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A,B i C
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie kontroli IRZ
 • przekazywanie dokumentacji przeprowadzonych kontroli do Biura Powiatowego AR i MR
 • opracowywanie decyzji administracyjnych z restrykcjami na stada w których stwierdzono nieprawidłowości IRZ
 • opracowywanie informacji i analiz z realizacji przeprowadzonych kontroli
 • kierowanie samochodem służbowym
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii dotyczy tylko lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura osobista i dyspozycyjność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii dotyczy tylko lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających okresy pracy
 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończenie kursów i szkoleń
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
  ul. 3 Maja 13
  16-100 Sokółka
  z dopiskiem "Rekrutacja CC"
INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacje o naborze oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii www.piwsokolka.gov.pl. w zakładce ogłoszenia. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 7112327

In a filing employment applications in typically the Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sokółka, podlaskie February Sokółka, podlaskie , you might a good deal of competitors. Consequently , try to make a application form notice and cv are generally really good quality to ensure that can get the attention on the company and anyone will be referred to as to take often the test meeting. If you do definitely not understand how to be able to write a job program letter appropriately, then immediately observe internet sites that provide detailed information on precisely how to write work application that are generally accessible on the particular internet. Once an individual discover how to write the particular opening line, an individual have to learn how to protect the correct sentence in a job plan letter. If all the requirements are usually successfully you connect with, then please mail your job plan via the "Apply" option below.

Posted at 2018-01-22 22:47 Apply Location
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Jobs

Sprzątaczka w przedszkolu Instytutu Głuchoniemych, k/m

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Preferowana forma kontaktu:. Pl. Sprzątanie sal w przedszkolu i gabinetów na terenie Instytutu....

Praktykant/ka w Biurze Finansów i Rachunkowości

PKP SA Warszawa 2018-02-21 15:48

Dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office Word, MS Office Excel. Obsługa korespondencji przychodzącej do Wydziału....

Pracownik obsługi Klienta w kawiarni

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Obsługa gości, - przygotowanie i sprzedaż produktów z oferty, - dbanie o wizerunek firmy i wysoką jakość świadczonych usług, - mile widziane doświadczenie w...

Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Deutsche Bank Warszawa 2018-02-21 14:35

Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:. Rzetelności, odpowiedzialności i zaangażowania w realizowane...

Pracownik ogółnobudowlany

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

WYKSZTAŁCENIE: brak lub niepełne podstawowe. UMIEJĘTNOŚCI: zdolności manualne. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - prace ogółnobudowlane, - mieszanie, wylewanie,...

AKADEMIA WSPARCIA BIZNESU - STAŻ W DEPARTAMENCIE WSPARCIA INFORMATYKI

PKO Bank Polski Warszawa 2018-02-21 11:56

Wsparciu realizacji inicjatyw informatycznych w celu zapewnienia spójności rozwiązań w zakresie architektury technicznej oraz jej zgodności z funkcjonującymi...

Kierowca autobusu komunikacji miejskiej, k/m

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Wymagania: wykształcenie min. podstawowe; prawo jazdy kat. D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej; umiejętność jazdy autobusem wielkopojemnym (przegubowym)...

Samodzielny referent ds. socjalno-bytowych

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Preferowana forma kontaktu:. Monitorowanie bieżących potrzeb socjano-bytowych mieszkańców Domu Emeryta i pomoc w ich rozwiązywaniu, - pomaganie mieszkańcom w...

Sprzątaczka, k/m

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Preferowana forma kontaktu:. Wykonywanie prac porządkowych w przydzielonych obszarach (pomieszczenia ogólnodostępne, pokoje biurowe);...

Specjalista E-commerce

Inter Cars Warszawa 2018-02-21 10:56

Od kandydatów oczekujemy:. Umiejętności współpracy w zespole. Koordynacja procesu wdrażania nowych funkcjonalności w sklepie internetowym....

Pracownik fizyczny

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Wykładanie towaru, - sprawdzanie wazności towaru, - układanie ekspozycji, - wsparcie obsługi kas, - kontakt z Klientem hali, - pomoc Klientowi w zaniesieniu i...

Główny Specjalista ds Integracji EPC

T-mobile Warszawa 2018-02-21 11:16

Wykształcenie wyższe telekomunikacyjne/multimedia/IT. Techniczna realizacja projektów i zadań związanych z rozwojem systemów i usług w obrzarze EPC....

Programista Praktykant w Dziale Rozwiązań Wewnętrznych

Samsung Electronics Polska Warszawa 2018-02-21 11:07

Możliwość rozwoju i doskonalenia kwalifikacji w zgranym zespole. Praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie....

Menedżer w dziale Handlowym ds.HoReCa

Carrefour Warszawa 2018-02-21 13:56

Prywatną opiekę medyczną (pakiet badań i konsultacji, finansowany przez pracodawcę), ubezpieczenia na życie, wyprawki dla dzieci, bony świąteczne, kartę...

Specjalista do spraw kadr, k/m

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

O ustawę o działalności leczniczej orz inne akty prawne; Wykształcenie wyższe na kierunku administracyjnym lub kadrowym. Praca w godz....

Magazynier

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Preferowana forma kontaktu:. Praca zmianowa w godz. Wykształcenie zasadnicze zawodowe....

Praktykant/ka w Wydziale Świadczeń Pracowniczych

PKP SA Warszawa 2018-02-21 15:48

Dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office. Opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań....

Investment Manager

T-Mobile Polska S.A. Warszawa 2018-02-21 14:49

Twoje zadania hub:raum, the corporate incubator of Deutsche Telekom, delivers strategic contributions to business units by generating market insight and...

Pracownik ochrony (system 3-zmianowy)

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Preferowana forma kontaktu:. OFERTA PRACY DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Wykształcenie podstawowe lub wyżej, brak przeciwwskazań zdrowotnych do...

Pomoc kuchenna, k/m

Urząd Pracy m.st. Warszawy Warszawa 2018-02-21 11:09

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe. Mile widzana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres obowiązków: wstępna obróbka i...

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z