PolandJobsdb.org

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego at Służba Więzienna - Job Opening in Kłodzko, dolnośląskie 2018

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie February 2018 . Służba Więzienna job opportunities for those who have skilled and are pursuing work. Join Służba Więzienna and be section of a healthy nation effort to contribute to modern society reliably. Everyone from the Służba Więzienna be valued according to the achievements and potential, if you are a one that meets the desired certification, we look forward to pleasing you to join with Służba Więzienna. They give you occupation opportunities within the organization, according to the profession that you may acquire. The following is in depth information about job Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie that have been written at the start of this month.


Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego February 2018
Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO MŁODSZEGO WYCHOWAWCY DZIAŁU PENITENCJARNEGO
liczba osób przewidywanych do przyjęcia - 2
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
Osoba ubiegająca się o stanowisko winna legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu resocjalizacji i pedagogiki.
Ponadto kandydat powinien być osobą:
 • posiadającą obywatelstwo polskie
 • posiadającą uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystającą z pełni praw publicznych
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dającą rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby
Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci do podjęcia służby winien złożyć w kadrach Zakładu Karnego w Kłodzku następujące dokumenty:
 • wypełnioną ankietę personalną - wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
 • CV
 • dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie)
 • kserokopię książeczki wojskowej
 • kserokopię dowodu osobistego
 • Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów :
 • oceny złożonych dokumentów
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • testu sprawności fizycznej kandydata
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub przerywa to postępowanie, w przypadku:
 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowo terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego”
na adres:
Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16
57-300 Kłodzko
Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 31.01.2018r.
Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: (74) 865 18 07. Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU
ppłk Krzysztof Krasowski
Podstawa prawna :
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017 poz. 631 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

In case the over work information is advantageous to help you, and a person desire to distribute that, most of us invite a person who want to copy details Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie February 2018 this. To provide easy data Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Kłodzko, dolnośląskie, most of us beg the help and support involving anyone to spread this specific job information by way of social media for you to friends, relatives or even relatives who tend to be in need connected with task vacancy. The item is each of our trust that this info can be acquired simply by job searchers, so many job seekers who are serious to create a career application for a task Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie.

Posted at 2018-01-20 8:17 Apply Online Direction
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Jobs

Technolog

Paretti Agencja Doradztwa Personalnego Strójec 2018-02-14 18:57

Umiejętność obsługi komputera. Możliwość rozwoju i szkoleń. Wykształcenie średnie techniczne - mile widziane wyższe....

terapeuta zajęciowy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ŚOR Kłobuck 2018-02-15 5:11

*Opis stanowiska: * Poszukujemy osoby na stanowisko: instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Hutce. *Zakres obowiązków: * Osoba...

Pracownik produkcji

4GLOBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zawady 2018-02-13 20:05

Krótki opis działalności gospodarczej:. Osobiście, telefon, e-mail. Warunki pracy i płacy....

Stolarz budowlany

Julianpol 2018-02-13 19:56

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Julianpol, powiat: oleski, woj: opolskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków : Budowa domków i...

Zatrudnię kierowcę C+E

Pajęczno 2018-02-13 6:20

Atrakcyjny system wynagradzania. W związku z rozwojem firmy zatrudnię pracownika na stanowisko kierowca kat....

Operator maszyn leśnych

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "SALIX" KRZYSZTOF SZUKAŁA Radłow 2018-02-16 19:47

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Kolorowa 17, 46-331 Radłów, powiat: oleski, woj: opolskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków :...

Produkcja INDESIT - bezpłatny transport- atrakcyjne premie

Adecco: PL Działoszyn 2018-02-13 7:03

Szansę rozwoju zawodowego i stabilne zatrudnienie. Umiejętności pracy w zespole. Z o.o., z siedzibą w Warszawie pl. Atrakcyjny system premiowania pracowników....

RATOWNIK WODNY NA STAŁE - Hotel Baltic Palace

Hotel Baltic Palace Tokary 2018-02-16 2:35

Aktualne Uprawnienia Ratownika Wodnego zgodne z obowiązującymi PrzepisamiMiła Aparycja oraz Umiejętności Nawiązywania Dobrych Relacji z GośćmiKultura...

SAMODZIELNY SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY i/lub KRAJOWY - Kłobuck

Michl Polska sp.z o.o. Kłobuck 2018-02-16 2:35

Bardzo atrakcyjny, przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń składający się z wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz wielu dodatków.Wysokość wynagrodzenia...

Pracownik sprzątający z orzeczeniem płatny staż - Kłobuck

CLAR SYSTEM Kłobuck 2018-02-15 2:34

Posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. Jeśli aktualnie nie pracujesz- skorzystaj z kompleksowego...

SAMODZIELNY SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY i/lub KRAJOWY - Krzepice

Michl Polska sp.z o.o. Krzepice 2018-02-16 2:35

Bardzo atrakcyjny, przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń składający się z wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz wielu dodatków.Wysokość wynagrodzenia...

starszy referent

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kłobuck 2018-02-14 16:07

Obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w...

Produkcja INDESIT - bezpłatny transport

Adecco: PL Działoszyn 2018-02-13 7:04

Szansę rozwoju zawodowego i stabilne zatrudnienie. Umiejętności pracy w zespole. Z o.o., z siedzibą w Warszawie pl. Atrakcyjny system premiowania pracowników....

KELNERKA / KELNER - NA STAŁE - Ługi-Radły

Hotel Baltic Palace Ługi Radły 2018-02-16 2:35

Sprawna i Przyjazna Obsługa Śniadań i Gości IndywidualnychPrzyjmowanie i Realizowanie ZamówieńZnajomość oraz Umiejętność Prezentacji MenuDbanie o Czystość i...

KUCHARZ - NA STAŁE - Hotel Baltic Palace

Hotel Baltic Palace Ługi Radły 2018-02-16 2:35

OBIEKT BALTIC PALACE w Pobierowie zatrudni na Stanowisko: KUCHARZ - NA STAŁEPoszukujemy osoby pracowite z doświadczeniem lub bez doświadczenia po szkole...

Pracownik Produkcji - Elektrodrążacz

Paretti Agencja Doradztwa Personalnego Strójec 2018-02-14 4:59

Obsługa elektrodrążarki wgłębnej. Umiejętność obsługi komputera. Możliwość rozwoju i szkoleń. PARETTi Rekrutacja jest działającą na rynku europejskim...

Kierowca - zaopatrzeniowiec

Zakład Piekarniczo Cukierniczy Włodzimierz Skrzydeł Przystajń 2018-02-15 19:57

Krótki opis działalności gospodarczej:. Załadunek, rozładunek towaru. Warunki pracy i płacy....

Tokarz

Paretti Agencja Doradztwa Personalnego Strójec 2018-02-14 4:59

Obsługa tokarki manualnej. Umiejętność obsługi komputera. Możliwość rozwoju i szkoleń. PARETTi Rekrutacja jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną...

Pracownik Produkcji - Operator CNC

Paretti Agencja Doradztwa Personalnego Strójec 2018-02-14 4:59

Obsługa frezarek CNC. Umiejętność obsługi komputera. Możliwość rozwoju i szkoleń. PARETTi Rekrutacja jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną Agencją...

Kadrowa / księgowa

BIURO RACHUNKOWE S.C. J. NOWAK, P. NOWAK Kuźnica Lechowa 2018-02-15 19:48

Obsługa programu PŁatnik, obsługa programu Gratyfikant - Insert GT, przygotowywanie akt osobowych, lista płac. Krótki opis działalności gospodarczej:....

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z