PolandJobsdb.org

Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony at Służba Więzienna - Job Vacancy in Kłodzko, dolnośląskie 2018

Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie March 2018 - Because the company continues to grow, Służba Więzienna being open to innovation and new ideas that helped him continue to be ahead in the industry. Employees of Służba Więzienna have various opportunities to participate in progress programs themselves both professionally and privately and also get direction from the leaders Służba Więzienna. Służba Więzienna believes that the best way to develop enterprise is to help personnel grow and enhance their potential. If you are interested in a career having Służba Więzienna, then that is your best chance to achieve it. Służba Więzienna will employment Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony Kłodzko, dolnośląskie to acquire qualified candidates for employment with the adhering to requirements.


Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony March 2018
Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY NA STANOWISKO STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY
liczba osób przewidywanych do przyjęcia - 2
Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. 2017, poz. 631 z późn. zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Preferencje:
 • nieprzeciętna sprawność fizyczna
 • odporność na stres
Kandydat wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci do podjęcia służby winien złożyć w kadrach Zakładu Karnego w Kłodzku następujące dokumenty:
 • wypełnioną ankietę personalną - wzór ankiety personalnej dostępny na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
 • CV
 • dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie)
 • kserokopię książeczki wojskowej
 • kserokopię dowodu osobistego
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów :
 • oceny złożonych dokumentów
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • testu sprawności fizycznej kandydata
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku

Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub przerywa to postępowanie, w przypadku:
 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowo terminie
 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej
 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony”
na adres:
Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16
57-300 Kłodzko
Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 31.01.2018r.
Szczegółowe informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: (74) 865 18 07. Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU
ppłk Krzysztof Krasowski
Podstawa prawna :
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017 poz. 631 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247)

Job seekers expected to help often be wary connected with any kind associated with scam on behalf of Służba Więzienna. Dialing recruitment means of new Służba Więzienna Kłodzko, dolnośląskie March 2018 be done only through a great official email Służba Więzienna. Send your own personal job program, while not openly back again a job while you need. We all would appreciate just about any comments or strategies so we could provide considerably better providers and provide info article fuller job make it far more valuable. We are always in search of the particular best talent. I would like to show some gratitude to your visit upon this web page.

Posted at 2018-01-24 16:23 Apply Direction
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Postings

Fryzjer-oferta stażu dla osoby bezrobotnej do 30r.ż. lub powyżej 30r.ż. / Salon Fryzjerski "PASJA" ul. Zamkowa 4A, 88-150 Kruszwica

Kruszwica 2018-02-22 19:15

Krótki opis działalności gospodarczej:. Zamkowa 4A, 88-150 Kruszwica w godz:. Staż w salonie fryzjerskim. Warunki pracy i płacy....

Piechcin_obiekt produkcyjny

Solid Security Sp. z o.o. Barcin 2018-02-23 4:20

Opis oferty pracy: Poszukujemy dozorcę na obiekt produkcyjny w Piechcinie. System pracy: 6-18; 18-6 Zachęcamy do składania CV osoby z orzeczeniem...

Pracownik solarium

Barcin 2018-02-21 19:30

Pracodawca nie podał poziomu wykształcenia. Krótki opis działalności gospodarczej:. Warunki pracy i płacy....

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Janikowo 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

Magazynier

Barcin 2018-02-22 19:21

Pracodawca nie podał poziomu wykształcenia. Krótki opis działalności gospodarczej:. Warunki pracy i płacy....

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Kruszwica 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Strzelno 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

Betoniarz

Strzelno 2018-02-22 19:16

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Strzelno, powiat: mogileński, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie Opis zadań : praca związana...

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Inowrocław 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

Przedstawiciel handlowy (nr 0589)

SIG SPÓŁKA Z O. O. Inowrocław 2018-02-22 19:21

Krótki opis działalności gospodarczej:. Wyższe (w tym licencjat). Warunki pracy i płacy....

Sprzedawca wewnętrzny (nr 0587)

SIG SPÓŁKA Z O. O. Inowrocław 2018-02-22 19:22

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Karola Marcinkowskiego 127, 88-100 Inowrocław, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz...

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Trląg 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

Technik prac biurowych

Barcin 2018-02-22 19:14

Krótki opis działalności gospodarczej:. Technik prac biurowych*. Warunki pracy i płacy....

Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

Barcin 2018-02-21 19:30

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Barcin, powiat: żniński, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie Opis zadań : Zgodnie z programem...

Pokojowa

Barcin 2018-02-22 19:16

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Barcin, powiat: żniński, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie Opis zadań : Zgodnie z programem...

Fryzjer - 1/2 etatu (nr 0622)

Salon Fryzjerski Pasja Dorota Jasińska Kruszwica 2018-02-22 19:17

Krótki opis działalności gospodarczej:. Zamkowa 4A, 88-150 Kruszwica w godz:. Warunki pracy i płacy....

Sprzedawca na stacji paliw (nr 0627)

FIRMA BOR OLE Henryk Borkowicz Inowrocław 2018-02-22 19:16

Mile widziana obsługa kas fiskalnych. Krótki opis działalności gospodarczej:. Sprzedawca na stacji paliw. Warunki pracy i płacy....

Opiekun w domu pomocy społecznej

Barcin 2018-02-21 19:15

Krótki opis działalności gospodarczej:. Minimum średnie wykształcenie we wszystkich grupach zawodowych, umiejętność pracy w większym zespole ludzi, odporność na...

Fryzjer (nr 0625)

STUDIO FRYZUR "EUFORIA" REGINA WIATROWSKA Inowrocław 2018-02-22 19:15

Krótki opis działalności gospodarczej:. Poznańska 3, 88-100 Inowrocław w godz:. Warunki pracy i płacy....

Pracownik Produkcji

LeasingTeam Group Ciechrz 2018-02-22 17:52

Podstawowa obsługa maszyn,. Opis firmy Zakres obowiązków:. Pakowanie produktów do kartonów i worków,....

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z