PolandJobsdb.org

stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej at Gdański Uniwersytet Medyczny in Gdańsk, pomorskie, Poland Job Opening 2018

stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie March 2018 : In attain in addition to achieve company ambitions that have been set in typically the vision and objective, Gdański Uniwersytet Medyczny back in start employment opportunities for the best daughter's and daughters Unites States to follow the recruitment stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie, to fill the post of function being required. At this time Gdański Uniwersytet Medyczny at Gdańsk, pomorskie are in need of qualified human resources, who have the skills and knowledge each day contribute to the company's achievement. Therefore , to prospective job applicants are expected to help meticulous in attention to every information presented at each position is needed on stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej below.


stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej March 2018
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych - nauczyciela akademickiego w
wymiarze 8/10 czasu pracy Zakład Chirurgii Stomatologicznej (zatrudnienie na czas określony)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.) tj. 1)mają pełną zdolność do czynności prawnych, 2)nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 3)nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony) 4)korzystają z pełni praw publicznych oraz spełniają wymagania w odniesieniu do stanowiska asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych:
 posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu
 dobrze znają język angielski,
 oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
Kandydaci zgłaszający udział w konkursie winni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-16, 48-58-349-11-07) następujące dokumenty:
 pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
 wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
 zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
 osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
 stałe prawo wykonywania zawodu,
 w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia)
 oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.
Termin składania dokumentów – do dnia 26.01.2018r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów. Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia. Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak, profesor nadzwyczajny
The Dean of the Medical Faculty Medical University of Gdansk hereby opens a competition for the position of assistant lecturer - a research and didactic university employee– academic teacher employment contract on a partime basis (8/10) - Department of Dental Sugery (a fixed term employment contract) The competition may be entered by candidates who meet the requirements stipulated in Art. 109 of the Act of 2005, July 27, the Law on Higher Education (Journal of Laws No. 164, item 1365 as amended), and in particular:
1. have full legal capacity, 2. have not been sentenced by any legally binding decision for intentional offence, 3. have not received any disciplinary penalty specified in Art. 140 Item 1 Point 4 (i.e. the penalty of being deprived
of the right to practise the profession of academic teacher either permanently or temporarily), 4. enjoy full civil rights,
and meet the requirements for the position in particular:
 hold the title of General Dental Practitioner and an irrevocable licence of practising the profession ,
 have a good command of the English language,
 have excellent command of the Polish language,
 candidate's statement to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law.
Candidates entering the competition must submit the following documents to the Human Resources and Financial Department, Medical University of Gdansk , ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a Room 307(tel. 48-58-349-10-16, 48-58-349-11- 07):
 a written statement about entering into the competition ,
 personal questionnaire,
 information on candidate's work achievements so far,
 the list of publications and the information about point classification (Impact Factor and the scores from the Polish Ministry of Science and Higher Education, the number of citations), the magazines that have published candidate's scientific papers or articles,
 diploma stating the professional titles the candidate has earned (along with the supplement),
 document issued by Dean's Office of university the candidate graduated from, with the record of grades the candidate obtained in his or her studies,
 PhD diploma, if the candidate has earned the degree,
 have a currently valid licence,
 when under supervision of scientific mentor, present his opinion on the candidate's predisposition to the profession of academic teacher, and information about candidate's chances of obtaining a PhD degree (if the degree has not been earned yet),
 copies of the former employment records and certificate of current employment,
 candidate's statement on his satisfying the requirements quoted in Art. 109, item 1 points 2,3,4,5 of the Law on Higher Education,
 candidate's statement to the effect that when qualified for employment through this competition, the Medical University of Gdansk will be his or her primary place of work as defined by the Law,
 candidate's consent to the processing their personal information.
Selection of candidatesfor the post of an assistant is based on their average grade as well as membership and involvement in the activity of scientific organisations during studies. The candidate’s academic achievements, participation in Ph.D. studies, knowledge of foreign languages and professional experience are also taken into consideration. The deadline for the submission of documents is 2018, January 26 The possible date of settling the competition – within two months z after the closing date for document submission. The Medical University of Gdansk will not secure any accommodations. Dean of Faculty of Medicine Maria Dudziak, M.D., Ph.D.

In case the earlier mentioned job information is useful to be able to you, and an individual want to distribute it, all of us invite an individual who wish to copy details stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie March 2018 this. To provide smooth details stanowisko asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Gdańsk, pomorskie, many of us beg the exact help in addition to support regarding you actually to spread that job information by way of social media in order to friends, relatives or maybe family members who tend to be in need associated with task vacancy. That is our desire that this details can be obtained by means of job hunters, so many job hunters who are interested to submit a career application in a work Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, pomorskie.

Posted at 2018-01-23 14:12 Apply Online Location
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Postings

Praca w Komorowie - Komorów - Dorywczo

Komorów 2018-02-20 19:31

Pomoc w domu + opieka nad dziećmi. Ewentualnie dowożenie do szkoły w Warszawie.Wynagrodzenie do zł/hDzieci: 2; Obowiązki: Wyjścia do miasta, Porządki, Zakupy,...

Pokojowa

Ostrowo 2018-02-19 19:28

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Ostrowo, powiat: słupecki, woj: wielkopolskie Zobacz na mapie Opis zadań : Przygotowanie i...

Grafik komputerowy

Władysławów 2018-02-21 19:22

Obsługa programów sprzedażowych, znajomośc CORELA MS OFICE. Krótki opis działalności gospodarczej:. Warunki pracy i płacy....

Doradca techniczno-handlowy

AP Vector Sp. z o.o. Sp. K. Konin 2018-02-21 2:38

Doradca techniczno-handlowy Obowiązki Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskimSprzedaż rozwiązań dla firm...

Pracownik Chłodni

LeasingTeam Wronowy 2018-02-21 8:57

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn, Sortowanie wyrobów produkcji, Dostarczenie materiałów na linię produkcyjną. Oczekiwania: Warunek konieczny książeczka...

Kierowca auta dostawczego, pomocnik prac fizycznych

Józefowo 2018-02-20 19:24

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Józefowo, powiat: nowotomyski, woj: wielkopolskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków : Kierowca auta...

Mechanik sprzętu budowlanego i ogrodowego

KUBACKI KRZYSZTOF F.H.U. "BUDOWLANIEC" Konin 2018-02-21 19:27

Krótki opis działalności gospodarczej:. Od kandydata oczekujemy kwalifikacji z zakresu napraw maszyn budowlanych (np. Osobiście, telefon, e-mail....

Sortowacz surowców wtórnych

RAFAŁ KOZŁOWSKI RAFPOL Wola Kożuszkowa 2018-02-20 19:30

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie 88-324 Wola Kożuszkowa 55, powiat: mogileński, woj: kujawsko-pomorskie Zobacz na mapie Zakres...

Pracownik przy obróbce drewna

PPHU DREWMAR ZBIGNIEW JANGAS Kaliska 2018-02-21 19:17

Obsługa maszyn w celu obróbki drewna. Krótki opis działalności gospodarczej:. Praca od poniedziałku do piątku w godz. Warunki pracy i płacy....

Technical Support Analyst with English and experience

Cee Experts Uszyński s.j. Konin 2018-02-20 9:54

Infolinia Call Center, Obsługa klienta. Great office location in Poznan City Center. Technical Support Analyst with English and experience....

Drobiarz

DROP SPÓŁKA AKCYJNA Konin 2018-02-21 19:17

Krótki opis działalności gospodarczej:. Osobiście, telefon, Godziny :. Warunki pracy i płacy....

Pracownik/ Pracownica Magazynu

4_Work Service S.A Oddział Bydgoszcz Konin 2018-02-21 17:51

Obsługa działu zwrotów; Umiejętności pracy w zespole; Dobrej kondycji fizycznej; Przygotowanie towaru do wysyłki;...

Pracownik Chłodni

LeasingTeam Group Wronowy 2018-02-21 9:55

Pracownik Chłodni Miejsce pracy: Polska, kujawsko-pomorskie, Wronowy Opis stanowiska: Nr referencyjny oferty: 0016961 Nr referencyjny oferty: 0016961 Nr...

INSPEKTOR JAKOŚCI

Elita Sp. z o.o. Pole 2018-02-20 2:11

Wykształcenia - minimum średnie,. W Polsce i Unii Europejskiej firma jest na etapie dynamicznego rozwoju i aktualnie poszukuje kandydata do pracy w Dziale...

Kasjer-Sprzedawca - Krzymów

Dino Polska S.A. Krzymów 2018-02-21 5:20

Możliwość rozwoju zawodowego, większość naszej kadry kierowniczej wywodzi się z awansów wewnętrznych. To polska dynamicznie rozwijająca się sieć marketów...

pracownik gospodarczy

,,DREW-HOLZ'' KRZYSZTOF TRZUSŁO Krzymów 2018-02-20 19:21

Krótki opis działalności gospodarczej:. Osobiście, telefon, Godziny :. Warunki pracy i płacy....

KOSMETOLOG KOSMETYCZKA

Konin 2018-02-21 5:42

Aktywna sprzedaż kosmetyków detalicznych oraz obsługa. Aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju salonu,. Klienta zgodnie ze standardami firmy....

Stolarz

,,DREW-HOLZ'' KRZYSZTOF TRZUSŁO Krzymów 2018-02-21 19:28

Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie KONIŃSKA 56, 62-513 Brzeźno, powiat: koniński, woj: wielkopolskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków ...

Mobilny Doradca Klienta - Benefitia

Benefitia Konin 2018-02-21 2:40

Profesjonalna obsługa klientów na podległym tereniesprzedaż produktów finansowychaktywne pozyskiwanie klientówrealizacja wyznaczonych planów...

Sprzedawca

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURYSTA" LUDKOWSKA ZOFIA Konin 2018-02-21 19:17

Montaż rowerów, sprzedaż artykułów turystycznych, sportowych, obsługa klienta. Krótki opis działalności gospodarczej:. Warunki pracy i płacy....

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z