PolandJobsdb.org

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji Job Vacancy in Kielce, świętokrzyskie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Recruitment 2018

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kielce, świętokrzyskie March 2018 -- Anyone want to get to a pleasant working environment in addition to challenging. In a work environment that is friendly in addition to open with the periods, we ensure that each individual gets an equal opportunity to continue to develop on their own and their careers with Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych features a friendly working environment, friendship, and mutual help. The leaders inside Zakład Ubezpieczeń Społecznych is also actively guidebook, support, and enjoy every positive concept given its staff members. We believe that every personnel requires a balanced lifetime. Now this Zakład Ubezpieczeń Społecznych is hiring Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji in Kielce, świętokrzyskie, to get quality human resources. The following is the whole information if you are serious about a career with Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kielce, świętokrzyskie.


Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji March 2018
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kielce, świętokrzyskie

Nazwa jednostki organizacyjnej
ZUS Oddział w Kielcach
Nazwa komórki organizacyjnej
Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych, Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres jednostki organizacyjnej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych
Wymagania dodatkowe
- znajomość ustaw: Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
- znajomość KPA w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność współpracy z innymi
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- komunikatywność, rzetelność i asertywność
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.
Wymagane dokumenty
- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
o jakie kandydat się ubiega)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
Termin, do którego należy składać dokumenty
4 stycznia 2018 r.
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania
Miejsce składania dokumentów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
25-510 Kielce
Dodatkowe informacje
- umowa na czas zastępstwa
- poszukujemy dwóch pracowników
- proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
- skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
Miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

In the event that the earlier mentioned job information is useful to be able to you, and an individual need to distribute it, we invite a person who wish to copy details Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kielce, świętokrzyskie March 2018 this. For you to provide soft details Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji Kielce, świętokrzyskie, we beg the help and also support connected with an individual to spread this specific job information by way of social media for you to buddies, relatives or perhaps family who are in need regarding career vacancy. This is our own desire that this data can be obtained by means of job seekers, so many people looking for work who are interested to transmit a employment application at a job Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kielce, świętokrzyskie.

Posted at 2018-01-24 10:32 Apply Online Direction
Apply Job Online x

Enter your name and your primary email address to get latest job informations from PolandJobsdb.org to your mail.

Report Job x
If you find a job that was allegedly a fraud, immediately report via this form. We are not responsible for all the information on this website. All information is automatically displayed from Third Party web service.

Related Jobs

Dyrektor Oddziału

Koma Nord Warszawa 2018-02-23 0:42

Wymagane będzie wykazanie się doświadczeniem w obszarze sprzedaży systemów, towarów i usług informatycznych, dobre opinie, konkretne dokonania, doskonałe...

Stanowisko ds Ekspedycyjno Rozdzielczych

Poczta Polska Warszawa 2018-02-23 3:35

Obsługa komputera i programów ekspedycyjnych,. Umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office,. Wykształcenia zawodowego (mile widziane średnie),....

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie Warszawa 2018-02-23 1:53

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa;...

Spedytor Międzynarodowy Wiązowna

Link International Transport Wiązowna 2018-02-23 2:28

Motywacja do rozwoju. Umiejętność sprawnej komunikacji i pracy w zespole. Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office....

Project Manager

IBM Warszawa 2018-02-23 3:10

Job Description Project Manager - Advisory Project Manager Job Responsibilities: · Lead project team in delivering IT solutions to IBM’s clients using the...

Młodszy Specjalista w Dziale Marketingu

connectmedica Warszawa 2018-02-22 23:04

Biegłej znajomości języka angielskiego - w mowie i piśmie. Od optymalnego kandydata oczekujemy... Komunikatywności i zaangażowania. Chęci rozwoju w marketingu....

Specjalista(tka) ds. Obsługi Klienta Wiązowna

Link International Transport Wiązowna 2018-02-23 2:28

Codzienna, bieżąca obsługa klientów zagranicznych. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Umiejętność sprawnej komunikacji i pracy w zespole....

Główny Specjalista ds. Badań i Strategii Marketingowej

PZU Warszawa 2018-02-23 1:18

Samodzielności w działaniu i rozwiązywaniu problemów oraz determinacji w działaniu i nastawienia na efektywność W zamian oferujemy:....

Referendarz

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Warszawa 2018-02-23 1:53

Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Warunki pracy Warunki pracy....

Specjalista handlowy

Koma Nord Warszawa 2018-02-23 0:42

Ze swej strony Firma zapewnia pracę w doświadczonym zespole, stabilność, motywacyjny system premiowy i warunki sprzyjające sukcesywnemu rozwojowi sprzedaży....

Listonosz pieszy

Poczta Polska Warszawa 2018-02-23 3:35

Powyżej 45 lat, po zwolnieniach lub po dłuższej przerwie w pracy. U nas zyskasz:....

Starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warszawa 2018-02-23 1:53

Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym Zakres zadań. Warunki pracy - praca biurowa....

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zapasu

OBI Polska Warszawa 2018-02-23 3:11

Umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym. Stała kontrola realizacji zamówień. Ścisła współpraca z kierownictwem Działów Sprzedaży oraz Działu...

SPECJALISTA DS. TESTÓW AUTOMATYCZNYCH IT

PKO Bank Polski Warszawa 2018-02-22 23:55

Bardzo dobrej organizacji czasu pracy, samodzielności a także umiejętności pracy zespołowej, komunikatywności, otwartości....

Warszawa Legionowo

Pepco Polska Warszawa 2018-02-23 1:02

Profesjonalna obsługa klienta. Możliwość rozwoju zawodowego i awansu. Obecnie - w związku z dynamicznym rozwojem - poszukuje do pracy w sklepie PEPCO w...

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Warszawa 2018-02-23 1:53

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz kontrola wychodzących pism w zakresie nadania im cech ewidencyjnych/ znaków sprawy w celu zapewnienia prawidłowej...

Listonosz z rowerem/z samochodem

Poczta Polska Warszawa 2018-02-23 3:35

Powyżej 45 lat, po zwolnieniach lub po dłuższej przerwie w pracy. U nas zyskasz:....

Referendarz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Warszawa 2018-02-23 1:53

Nietypowe godziny pracy, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie....

Grafik

Oriflame Warszawa 2018-02-23 2:58

Umiejętności pracy w zespole i pozytywnego nastawienia. Od kandydatów oczekujemy:. Bardzo dobrej znajomości druku, produkcji i kreacji materiałów....

Programista

Sage Warszawa 2018-02-23 2:17

Obsługa zgłoszeń serwisowych,. Pociąga Cię praca w zespole profesjonalistów i tworzenie rozwiązań dedykowanych dla użytkowników - to jest praca dla Ciebie!...

City Index : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z